کارگاه شرکت ما

کارگاه پیشرفته ، تیم طراحی حرفه ای و سیستم کنترل کیفیت دقیق

1.Warehouse of raw materials

انبار مواد اولیه

2.Mould workshop

کارگاه قالب سازی

3.Pull trough workshop

کارگاه کشش

4.Ball bearing slides punching & cut
5.Assemble of ball bearing slides
6.rolling mill of undermount slides

اسلایدهای بلبرینگ مشت و برش

مونتاژ اسلایدهای بلبرینگ

آسیاب نورد اسلایدهای زیرساز

7.Undermount slides punching & cut
8.Undermount slides punch forming
9.Assemble of undermount slides

لغزش و برش اسلایدها را پایین بیاورید

اسلایدها را از پانچ تشکیل دهید

اسلایدهای زیربنایی را جمع کنید

10.Endurance test machine
11.Fatigue test machine
12.Finished stacking area

دستگاه تست استقامت

دستگاه تست خستگی

منطقه انباشته تمام شد